Ukategorisert

Polert, personlig, eller kreativt?

Jo mer automatisert verden blir, jo mer ønsker folk seg et personlig preg i budskapet de blir servert.

Dette skriver Forbes i en artikkel om markedsføringstrender for 2019. I en kommunikasjonsverden hvor tilbydere bruker nettets beskaffenhet til å automatisere markedsføring og informasjon, må vi ikke glemme å være kreative. Datadrevne prinsipper og store tilgjengelige datamengder fører til analytisk perfeksjonisme og detaljert grunnlagsarbeid. Det at informasjonsmengden er så enormt stor og lett tilgjengelig, gjør det vanskeligere å både finne og velge det rette. Hvem har ikke sløst bort verdifull tid på nettsøk og leting, hvor du blir sittende å lese mye mer enn du hadde planlagt?

Polerte budskap

Det å skrive i du-form, betyr ikke det samme som at leseren din oppfatter det du vil formidle som personlig. Selv tekstroboter kan formulere personlige budskap etter du-målestokk. Ofte kan man føle at tekster er polerte og pyntede i sin form, innhold og språk. Et polert budskap, mange følgere og mange klikk på nettsiden, er ikke nødvendigvis oppskriften til gode kundeforhold og langvarige forretningsforbindelser. Det er viktigere å finne ut hvordan man når målgruppen sin enn å få masse klikk på nettsiden. 

Moderne datadrevne markedskommunikasjonsverktøy kan hjelpe deg langt på vei til å bygge grupperinger av målpersoner og håndtere disse. Men husk også at eksakt informasjon, gode råd, lekende språk som flyter godt, og relevant informasjon kan være avgjørende for om det blir resultater av kommunikasjonen.

Det klassiske utgangspunktet for kommunikasjon gjelder like mye i en datadreven verden: Hvem ønsker du å nå? Hvorfor og hvordan vil du kommunisere med dem?

Personlig og nært

Når du skriver, kan du tenke litt som en foredragsholder. En faglig viktig og nyttig presentasjon kan bli ødelagt av endeløse og overfylte sider i en Powerpoint-presentasjon. Selv om du noterer flittig, eller om foreleseren ettersender presentasjonen, betyr det ikke det samme som at du husker det som er forsøkt formidlet.

Men en foredragsholder som bruker de gamle retoriske prinsippene og triksene som er velbrukte og velprøvd helt tilbake til oldtiden, har større forutsetninger til å lykkes. Er du ekte, personlig, og ikke altfor strømlinjeformet, vil du bli husket som person. Da er det også lettere for mottakeren å memorere innholdet i det du formidler.

Noen legger også inn litt fomlende grep og «feil» i sine presentasjoner for å fange oppmerksomhet og engasjement.

Slike innfallsvinkler gjelder egentlig i all form for kommunikasjon. «Flinkis-språk» kan virke monotont, kopiert og upersonlig. Derfor handler det mye om å stole på sin egen stil og at det som er en naturlig del av deg også formidler mer troverdig enn det innlærte og kopierte.

Automatisert analyse

I dag kan kommunikatører bruke kunstig intelligens og databaserte analyseprosesser som håndterer enorme datamengder. «Big data» og kunstig intelligens kan likevel ikke fungere uten at gode rådgivere bruker sin innsikt i samfunn og bransje for å få noe ut av det. Jo større datamengder som gnages, og jo mer automatisert kommunikasjonsprosessene blir, jo større krav stilles til tolkninger og råd. Trender og ulike målgruppers holdninger og interesser kan kartlegges grundigere og tydeligere enn før vi fikk de store datamengdene vi kunne basere det på.

Fakta er fortsatt fakta. Mange og tydelige faktaopplysninger gir oss godt beslutningsgrunnlag. Men det personlige preget kommer vi fortsatt ikke utenom. For å få til det, er vi fortsatt avhengig av både kreativ og kunstnerisk tenkning får å fange nødvendig oppmerksomhet.

Det kreative får oftest best uttelling når grunnarbeidet er godt. Det er som med en improviserende skuespiller eller jazzmusiker – Gode og kreative improvisasjoner bygger på systematisk grunnlæring og masse trening. Det faktabaserte grunnlaget formidlet med kreativ presisjon og personlighet er ofte det som treffer virkelig godt – og huskes.

Ukategorisert

Når en kunde av en kunde lykkes

Hansen Protection: Administrerende direktør Terje Gorm Hansen i Hansen Protection har stor tro på at 300-årsjubileet i Moss i 2020 kommer til å virvle opp masse oppmerksomhet rundt egen bedrift. Derfor ønsker han også å bidra økonomisk. (Faksimile fra Moss Avis 4.3.2018)

Når en kunde lykkes, er det artig å se resultatet for en rådgiver som bidrar i kulissene. Når kunden til kunden også lykkes med hyggelig PR og oppmerksomhet, er det enda bedre.

I dette tilfellet er det den tradisjonsrike Mosse-bedriften Hansen Protection (Tidligere deler av virksomheten til Helly Hansen) som bidrar finansielt for å gjøre 300-årsjubileet i Moss enda bedre. Bidraget er verdier for 600.000 kroner, 100.00 mer enn det Moss Avis skriver.

I 2020 feirer Moss byjubileum og blir 300 år, samtidig med at kommunene Moss og Rygge slås sammen. Dette skal selvsagt feires og markeres på storslagent vis, slik Sarpsborg gjorde under 1000-årsjubileet i 2016. Kommunen har lagt mange millioner kroner på bordet, men nå kommer også næringslivet på banen for å styrke budsjettet. Dette for at mossinger og besøkende skal få flere og bedre arrangementer og hendelser i 2020.

Første sponsor har signert 300-årsjubileet Moss2020

Hansen Protection er den første bedriften som har signert sponsoravtale med byjubileet. En hjørnestensbedrift legger vesentlige verdier på bordet for at innbyggerne i Moss skal sikres gode jubileumsopplevelser i 2020.

 • Vi er storfornøyde med at Hansen Protection vil bidra til at vi kan skape noe virkelig minnerikt i 2020. Med så mange og så store arrangementer som Moss skal by på om under to år, er det viktig å styrke finansieringen og samarbeidet med næringslivet. I tillegg er det ekstra stor stas at en spennende bedrift og arbeidsplass med lange tradisjoner og dype røtter i Moss blir vår støttespiller. Det er et sterkt signal, sier prosjektleder for Moss2020, Trygve G. Nordby.
Sikkerhet: Terje Gorm Hansen (t.v.) bidrar med støtte til prosjektleder Trygve G. Nordbye i Moss2020. Det blir en budsjettmessig sikkerhet for 300-årsjubileet i Moss. (Foto: Svein A. Halvorsen)

Selv om kommunen legger store midler i potten for at byen skal feire 300 år med stil og spennende innhold, ønsker prosjektlederen å skape et spleiselag for å gjøre arrangementene større, bedre og billigere for folk. Mange arrangementer vil bli gratis for publikum, og noen får subsidierte billettpriser dersom prosjektlederens frieri til næringslivet gir god respons. Og med Hansen Protection er han godt i gang. Nå håper prosjektlederen at engasjementet og viljen Hansen Protection ved adm. dir. Terje Gorm Hansen viser, vil smitte over på andre bedriftsledere.

 • Vi er jo mossinger, og vil være med å bidra på dette. For oss er det en god mulighet for å markere oss på mange måter. Både internt og eksternt. Dessuten får vi muligheten til å vise frem spennende produkter og løsninger i avtaleperioden, og det har selvsagt verdi for oss, smiler Hansen.

Den handlekraftige mossepatrioten og bedriftslederen brukte ikke mange dagene fra det første møtet med Moss2020 og til han tok beslutningen om å tre støttende til. Og han oppfordrer andre bedrifter til å bli med. 300-årsjubileet skal gjøre mossinger i den nye storkommunen stoltere av byen sin, og bli med på å løfte synet på Moss. Det er en ypperlig anledning til å samle mange ulike krefter for tidenes arrangementsår og bydugnad. Dette kommer til å gjøre Moss til en mer synlig by nasjonalt, og tiltrekke mange besøkende. 

Om 22 måneder starter 2020 og 300-årsjubileet med stor folkefest og nyttårsfeiring, med tusenvis av mennesker på Kirketorget.

Fakta om Moss2020 og 300-årsjubileet i Moss:

 • 10. august 2020 er det 300 år siden Moss fikk bystatus av Fredrik IV. Dette skal feires på behørig vis med folkefest, arrangementer og aktiviteter for byens innbyggere og besøkende.
 • Moss og Rygge slår seg sammen til én kommune i 2020. 
 • Det overordnete målet for jubileumsåret er å bygge felles identitet og kultur, samt inspirere til å skape nye verdier i den «nye» Moss kommune.
 • Mange arrangement vil bli spredd ut over hele jubileumsåret. Den sentrale jubileumsuken vil være fra lørdag 8. august til søndag 16. august 2020, med en stor folkefest lørdag 15. august. Det blir blant mye annet felles nyttårsfeiring inn og ut av jubileumsåret, åpningsuke i nytt kulturhus i januar og første uken i juni vil Rygge middelalderkirke stå i fokus.
 • Se mer informasjon på nettsiden.

Fakta om Hansen Protection

 • Jobber med personlig beskyttelse, arbeidsregntøy Båt- og spesialprodukter. Slagord: «Tar vare på mennesker, verdier og miljø».
 • I 1877 startet produksjon av regntøy og presenninger. I 1932 redningsvester og sikkerhetsutstyr.
 • Frem til 2011 var Hansen Protection en del av Helly Hansen.
 • Se mer informasjon på nettsiden.