God jul og takk for 2021

Tiden er inne for å ønske alle forretningsforbindelser god jul. Samtidig vil jeg ytre noen få ord om berg- og dalbane-året 2021, og forventningene til det kommende 2022.

I alle retninger

2021 ble for mange næringslivsaktører enda mer spesielt enn 2020. De færreste hadde vel i det hele tatt tenkt tanken at vi igjen og igjen skulle bli rammet av bølge etter bølge med pandemi og endringer i rammevilkår for driften. Enkelte bransjer har tatt fullstendig av og levert vesentlig mer varer og tjenester enn budsjett, mens andre har slitt og blødd. Heldigvis bor vi i et såpass solid samfunn at de fleste som har plundret har fått offentlig økonomisk hjelp. Vi kan diskutere oss gule og blå om støtteordninger, virkninger, rettferdighetsprinsipper og prioriteringer. Men det finnes mange land det har bydd på vesentlig flere utfordringer å overleve som næringsdrivende eller bedrift, enn i Norge.

Det føles godt å tenke på at man går inn i julen vel vitende om at de aller fleste i Norge har det ganske bra. I skrivende stund er tallet på konkursåpninger hittil i år noe lavere enn i 2020. Mens det i 2019 var rundt 5000 konkurser (som i 2018) i Norge, sank det til drøyt 4000 i fjor. I år ser det ut til å bli enda noe færre. Så kan man sikkert si at mange sliter selv om de ikke trues med konkurs. Likevel er det en indikator på at pandemien såp langt ikke har klart å knekke så mange bedrifter i Norge.

Virksomhet våkner

2022 kan bli året veldig mye våkner til liv igjen. Selv om vi kanskje må leve lenge med smittefare, ser det ut til at massevaksineringen gir den beskyttelsen vi behøver for å drive relativt vanlig i våre virksomheter. Det psykologiske betyr veldig mye. Har mange nok troen på fremtiden og vekst, styrkes muligheten for at det vil skje.

Å selge tjenester innen kommunikasjon, PR, skriverier og markedsføring, er en bransje som følger konjunktursvingningene. Selvsagt er det påvirket av hvilke bransjer man jobber med. Men salg og kjøp av timebaserte tjenester er veldig enkelt å regulere opp og ned etter som marked og fremtidstro endrer seg.

Tusen takk til alle som har benyttet tjenester og løsninger fra Halvorsen Media og Sarpingen i 2021. Tusen takk også til alle dere som har kommet med klapp på skulderen min, og som følger med på virksomheten min og leser nyhetsbrev. Tre år har gått siden oppstarten. Et år med forsiktig drift vil trolig snart avløses av mer aktivitet og kanskje også et taktskifte. Inngangen til 2022 er lovende, og jeg ser virkelig frem til å treffe mer folk. Ikke bare digitalt, men mye mer ansikt til ansikt i samme fysiske rom. Det er hva jeg ønsker meg til jul!

En god digital juleklem og hilsen fra meg til deg. Hold deg frisk og nyt julen, så sees vi plutselig senere.
Beste hilsen fra Svein A. Halvorsen