Lønnsom forenkling

Det er mange av oss som forfekter og forsvarer det norske språk mot ytre påvirkninger, andre språk og offentlige forvanskninger. Men noen gjør mer enn andre.

Bjørn Petter og gründerfamilien Garder gjør god butikk på å forenkle og tolke offentlige regler overfor arbeidsgivere. Infotjenester ble til Simployer – og verdsettes til over 1 milliard kroner. Garder solgte aksjemajoriteten til et enda større familie- og investeringsselskap med navnet Ferd. Femte og sjette generasjon Andresen skal ta Simployer videre ut i verden og hjelpe enda flere arbeidsgivere å forstå myndighetsregler og pålegg. Les profilintervjuet her på www.sarpingen.com.

Det blir spennende å følge med Simployer videre, et solid selskap og en stor arbeidsplass for kunnskapsrike folk – med hovedkontor i Sarpsborg. Simployers slagord «Tenk på hvor mye man kan tjene på mennesker» kal forfektes, forsvares og videreforedles i Ferd – som bærer sitt navn etter tanken om «en reise uten ende».