God PR eller god reklame?

Det viktigste er å få ut et budskap som blir forstått.

Budskap: Uansett om du kaller det PR eller reklame, er det viktig å velge kanaler og innhold som gjør at du blir forstått.

Veldig mange tror at en PR-rådgiver holder på med reklame. Begreper som markedsføring, reklame, PR, informasjonsarbeid og kommunikasjon har mye til felles. Selv om alle begrepene hører hjemme innenfor kommunikasjonsfaget, er det mange ganger markante forskjeller i betydning og innhold. 

Her skal vi se litt på reklame kontra PR. Reklame er som oftest kommunikasjon man betaler for. PR kan man enten gjøre selv, eller leie inn konsulenter som koster penger. Men får man budskapet inn i mediene på redaksjonell plass, betaler man ikke noe for dette.

En interessant nyhet

PR er forkortelse for Public Relations. Man kan drive PR for et arrangement, en bedrift, en forening, en person, et prosjekt og mye annet. Det handler om å informere og påvirke mulighetene til å nå sine mål. Informasjon og samfunnskontakt er vesentlig i PR-arbeidet. Planlagt strategisk kommunikasjon med omgivelsene, som kunder, ansatte, leverandører og folk utenfor bedriften, er vesentlig for generell opplysningsvirksomhet og omdømmebygging.

For mange bedrifter er pressemeldinger en viktig form for PR. Man vil nå ut med informasjon om produkter, nyheter og det man selv mener er viktige hendelser. Likevel er det ikke alltid nok å skrive en pressemelding på den måten man tror mediene vil ha det. Slik at de med minst mulig arbeidsinnsats kan gjøre det om til en nyhetssak. Redaksjonene har sine kriterier for hva som er en god nyhetssak, og det faller slett ikke alltid sammen med det du mener er en viktig nyhetssak. Husk at du er temmelig subjektiv og ser verden fra ditt ståsted når du har noe å melde. Redaksjonene er nok mer objektive, og forsøker etter beste evne å finne mangfold, spenning og nyhetsverdi i de sakene de ender opp med.

Gratis-kanaler eller betalt

Annonserer du i aviser eller på Facebook, koster det penger. Om det er en klassisk annonse med grafisk utforming, eller en tekst som beskriver det du reklamerer for, betaler du uansett for den plassen og den oppmerksomheten du får. Klassisk markedsføring og annonsering har ikke mistet sin verdi, selv om mange har klokkertro på nyere metoder som innholdsmarkedsføring og Inbound Marketing, som har blitt ganske «hot». Enkelte mener at dette bare er «keiserens nye klær» – eller nye begreper på metoder som er brukt i mange år. Den store forskjellen nå, er at bakenforliggende datasystemer kan fange opp veldig mye om hva folk leser, hvor lenge og hvor ofte. På den måten kan innholdsmarkedsføring (i form av tekst, lyd eller video), virke som en mer objektiv produktinformasjon. Altså noe som folk finner frem til selv gjennom søk på nettet. Men bak dette igjen har det åpenbart seg gigantiske forretningsområder for teknologi- og informasjonsselskaper. Kanalene er ikke helt gratis når du må betale for søkemotoroptimalisering og kjøpe deg frem i køen av de mange som vil ut og frem med sitt budskap.

Enkelt og forståelig

Kommunikasjonsarbeidet handler, uavhengig av metoder og kanaler, om å bli forstått slik man ønsker å bli oppfattet. Møysommelig jobb med å beskrive produkter, nyheter og hendelser vil lønne seg i det lange løp. Å dele opp nyhetene slik at man ikke forteller for mange nye ting på en gang, er også smart. Det er bedre å få oppmerksomhet mange ganger på ulike ting, enn å få masse oppmerksomhet bare en gang.

Så må du vurdere om du selv er den beste til å foredle budskapet og omforme det slik at det treffer mange. Gjerne også så presist som mulig. Det kan også være at rådgivere eller andre har et bedre nettverk og kunnskap om hvor budskapet skal ut, gjennom hvilke kanaler og hvor ofte. 

Jeg har møtt mange mennesker som ikke helt ser at deres business eller hverdag kan bli interessant kunnskap for uinnvidde eksterne mennesker. Gjennom å fortelle verden om det du selv brenner for, kan du fort skape noen ambassadører som hjelper deg på PR-veien. En ekte stolthet hos kolleger og ansatte er ofte gull verdt i PR-sammenheng. Og husker du på dette i hverdagen, og har gode informasjonsrutiner, behøver ikke PR bli dyrt heller.

Omtale er viktig for de aller fleste. All PR er ikke nødvendigvis god PR, men det er enklere å legge merke til og huske de som blir omtalt og sett.

På trykk: Aviser er ikke hva det var i papirformat. Men aviser lever fortsatt i beste velgående på nett, og er en viktig kanal for nyheter. (Foto: Pixabay on Pexels.com)