Mer etikk takk

photo of head bust print artwork

Photo by meo on Pexels.com

Når man jobber med kommunikasjon er det viktig med høy etisk standard for budskap som skal formidles. Åpenhet er et mer moderne og fremoverlent begrep og prinsipp enn konfidensialitet.

Da jeg jobbet som journalist i mange år var etisk standard, sannferdighet og innsyn vesentlig i hele grunnlaget for jobben. Dette har jeg tatt med meg videre i jobben som mer kommersiell skribent og rådgiver. Selv om tekster formuleres og budskap bygges for å påvirke mennesker og deres handlinger, skal det være sant og godt innenfor moralens fornuftige rammer. Så kan du jo selvsagt si at etikk og moral defineres på ulike måter og fra ulike subjektive ståsteder. Derfor er det, som skribent og formidler for mine kunder, godt å kunne se til noen retningslinjer og minne seg selv på at det finnes noen grenser.

Pressen har sin redaktørplakat og sitt eget korreks Pressens Faglige utvalg (PFU). Kommunikasjonsbransjen har ansvar for at informasjonen til innbyggere og brukere er riktig og balansert. Kommunikasjonsforeningen, som jeg er medlem i, har også sitt etiske råd.

Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper 

Kommunikasjonsforeningens medlemmer skal balansere virksomhetens mål og samfunnets krav og forventninger ved å utøve kommunikasjonsfaget med åpenhet og integritet.

En kommunikasjonsmedarbeider skal: 

  • Fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale. 
  • Gi så fullstendig informasjon som mulig uten at det går på bekostning av taushetsplikten. 
  • Kommunisere ærlig og tydelig, og være åpen om avsender, rolle, metoder og bindinger. 
  • Utvise ansvarlighet med metoder og bruk av verktøy for analyse av brukerdata. 
  • Tilstrebe likebehandling og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig.